AKTIVITY PRO NEJMENŠÍ DĚTI do 3 let

S dohledem je můžete nabízet již od jednoho roku nebo od doby, kdy už dítě nedává všechno do úst. Mezi aktivitami najdete především poznávání barev a tvarů, přiřazování obrázků k jejich stínům, nebo jednoduché skládání obrázků

Děti se hravou formou učí o světě, který je bezprostředně obklopuje. Ručně kreslené obrázky je seznamují se zvířaty, květinami, počasím, dopravními prostředky i s lidským tělem. 

Aktivity podporují rozvoj zrakového vnímání, prostorové orientace i logického myšlení. Uchopováním jednotlivých částí si děti rozvíjejí jemnou motoriku a koordinaci oko - ruka, která je nezbytná pro pozdější práci s tužkou. Některé materiály vyžadují trpělivost a soustředění, jiné podporují smysl pro detail nebo postřeh.

Kategorie

Upozornění!

Učební obrázkové pomůcky, užívány dětmi mladší tří let, by měly být používány pod dozorem rodiče! Pomůcky obsahují malé části (suché zipy, korálky atd.), které nejsou vhodné pro dítě do tří let. 

Výuková pomůcka není hračka a při práci s ní je nutný dohled dospělého. Nevztahuje se na ni nařízení vlády č.86/2011 Sb.

Prosíme o respektování autorských práv!

Produkty podléhají právní ochraně dle autorského zákonu. Je zakázáno jejich jakékoli šíření nebo poskytování třetím osobám, včetně pozměňování nebo kopírování obsahu (nebo jeho části) pro vlastní potřebu, nebo pro jakékoliv jiné komerční využití, bez souhlasu autora. Kupující odpovídá prodávajícímu za újmu, kterou porušením práv na ochranu autorského díla způsobí.