AKTIVITY PRO PŘEDŠKOLNÍ DĚTI od 4 do 6 let

Děti se pomocí materiálů seznamují s velkou i malou abecedou a s číslicemi do deseti. Poznávají bohatý svět kolem nás a jeho souvislosti. Aktivity nabízejí témata z různých oblastí lidského života (např. jídlo, sport, počasí, doprava, zvířata, květiny). Najdete zde i pohádky a logické hry.

Aktivity podporují rozvoj předčtenářské gramotnosti - děti se učí vnímat děj a posloupnost. Řadí za sebe jednotlivé cykly života vybraných zvířat a rostlin. Učí se podle obrázků skládat první slova.

Materiály také rozvíjejí předmatematické představy, rozlišování pojmu větší/menší, orientaci v prostoru pomocí předložek a orientaci v čase. Několik aktivit se zaměřuje na rozvoj emoční inteligence a logického myšlení.

Kategorie

Upozornění!

Učební obrázkové pomůcky, užívány dětmi mladší tří let, by měly být používány pod dozorem rodiče! Pomůcky obsahují malé části (suché zipy, korálky atd.), které nejsou vhodné pro dítě do tří let. 

Výuková pomůcka není hračka a při práci s ní je nutný dohled dospělého. Nevztahuje se na ni nařízení vlády č.86/2011 Sb.

Prosíme o respektování autorských práv!

Produkty podléhají právní ochraně dle autorského zákonu. Je zakázáno jejich jakékoli šíření nebo poskytování třetím osobám, včetně pozměňování nebo kopírování obsahu (nebo jeho části) pro vlastní potřebu, nebo pro jakékoliv jiné komerční využití, bez souhlasu autora. Kupující odpovídá prodávajícímu za újmu, kterou porušením práv na ochranu autorského díla způsobí.