AKTIVITY PRO 1. a 2. TŘÍDU

Aktivity odpovídají učivu první a druhé třídy základní školy, některé lze využít i pro předškoláky. Najdete zde materiály, které uplatníte pro český jazyk, matematiku, angličtinu i prvouku.

Aktivity podporují zájem o čtení, počítání, přírodní jevy nebo stavbu lidského těla, umožňují dětem si hrát a přitom poznávat nové věci. Děti se učí sčítání, odečítání, násobení a zlomky. Pomocí přiřazování kartiček trénují abecedu a začínají číst. Některé kartičky podporují slabikování, jiné lze využít i při genetické metodě čtení (hláskovací). Další aktivity rozvíjejí anglickou abecedu, používání předložek a barvy v angličtině.

Věrné ilustrace seznamují s přírodou kolem nás, děti se učí poznávat kvetoucí keře nebo jarní květiny pomocí oblíbených montessori třísložkových karet (karta s obrázkem, karta s textem a karta s obrázkem i textem pro vlastní kontrolu). Najdete zde i materiály podporující finanční gramotnost.

Upozornění!

Učební obrázkové pomůcky, užívány dětmi mladší tří let, by měly být používány pod dozorem rodiče! Pomůcky obsahují malé části (suché zipy, korálky atd.), které nejsou vhodné pro dítě do tří let. 

Výuková pomůcka není hračka a při práci s ní je nutný dohled dospělého. Nevztahuje se na ni nařízení vlády č.86/2011 Sb.

Prosíme o respektování autorských práv!

Produkty podléhají právní ochraně dle autorského zákonu. Je zakázáno jejich jakékoli šíření nebo poskytování třetím osobám, včetně pozměňování nebo kopírování obsahu (nebo jeho části) pro vlastní potřebu, nebo pro jakékoliv jiné komerční využití, bez souhlasu autora. Kupující odpovídá prodávajícímu za újmu, kterou porušením práv na ochranu autorského díla způsobí.