HRY NA VEN I NA DOMA

Děti si pomocí her procvičují počítání, abecedu, poznávání barev, zvířat nebo dopravních prostředků. Najdete zde oblíbené karetní hry jako např. najdi stejný obrázek nebo hru já mám, kdo má.

Mezi hry, které lze hrát venku i doma, patří populární pátračky. Děti hledají obrázky a plní jednoduché úkoly. Tyto hry můžete využít ke dni dětí, k čarodějnému dni nebo k povídání o zvířatech ze ZOO. Pátračky jsou doplněné o množství dalších úkolů, takže s nimi zažijete opravdové dobrodružství.

Upozornění!

Učební obrázkové pomůcky, užívány dětmi mladší tří let, by měly být používány pod dozorem rodiče! Pomůcky obsahují malé části (suché zipy, korálky atd.), které nejsou vhodné pro dítě do tří let. 

Výuková pomůcka není hračka a při práci s ní je nutný dohled dospělého. Nevztahuje se na ni nařízení vlády č.86/2011 Sb.

Prosíme o respektování autorských práv!

Produkty podléhají právní ochraně dle autorského zákonu. Je zakázáno jejich jakékoli šíření nebo poskytování třetím osobám, včetně pozměňování nebo kopírování obsahu (nebo jeho části) pro vlastní potřebu, nebo pro jakékoliv jiné komerční využití, bez souhlasu autora. Kupující odpovídá prodávajícímu za újmu, kterou porušením práv na ochranu autorského díla způsobí.