KALENDÁŘE A DENNÍ REŽIM

Kategorie obsahuje kalendáře pro děti a aktivity pro orientaci v denním režimu. Pomocí propracovaných kalendářů si děti mohou značit roční období, aktuální měsíc, den v týdnu i datum a nechybí ani teplota, počasí nebo vhodné oblečení na ven. Před Vánoci využijete naše adventní kalendáře.

Karty s denním režimem pomáhají dětem s organizací dne, usnadňují jim orientaci v každodenních činnostech a pomáhají v plánování radostných aktivit i povinností.

Materiály podporují rozvoj časové orientace, děti se seznamují s ročními obdobími, měsíci a dny v týdnu. Učí se orientovat v pojmech včera, dnes a zítra, ráno, den a večer.

Upozornění!

Učební obrázkové pomůcky, užívány dětmi mladší tří let, by měly být používány pod dozorem rodiče! Pomůcky obsahují malé části (suché zipy, korálky atd.), které nejsou vhodné pro dítě do tří let. 

Výuková pomůcka není hračka a při práci s ní je nutný dohled dospělého. Nevztahuje se na ni nařízení vlády č.86/2011 Sb.

Prosíme o respektování autorských práv!

Produkty podléhají právní ochraně dle autorského zákonu. Je zakázáno jejich jakékoli šíření nebo poskytování třetím osobám, včetně pozměňování nebo kopírování obsahu (nebo jeho části) pro vlastní potřebu, nebo pro jakékoliv jiné komerční využití, bez souhlasu autora. Kupující odpovídá prodávajícímu za újmu, kterou porušením práv na ochranu autorského díla způsobí.