KALENDÁŘE A DENNÍ REŽIM

Pomocí propracovaných kalendářů si děti zaznamenávají roční období, aktuální měsíc, den v týdnu i datum a nechybí ani teplota, počasí nebo vhodné oblečení na ven. 

Před Vánoci využijete naše adventní kalendáře.

Karty s denním režimem pomáhají dětem s organizací dne, usnadňují jim orientaci v každodenních činnostech a pomáhají v plánování aktivit a povinností.

Materiály podporují rozvoj časové orientace. Děti se seznamují s ročními obdobími, měsíci a dny v týdnu. Učí se orientovat v pojmech včera, dnes a zítra. Rozlišovat ráno, den a večer.

Upozornění!

Učební obrázkové pomůcky, užívány dětmi mladší tří let, by měly být používány pod dozorem rodiče! Pomůcky obsahují malé části (suché zipy, korálky atd.), které nejsou vhodné pro dítě do tří let. 

Výuková pomůcka není hračka a při práci s ní je nutný dohled dospělého. Nevztahuje se na ni nařízení vlády č.86/2011 Sb.

Prosíme o respektování autorských práv!

Produkty podléhají právní ochraně dle autorského zákonu. Je zakázáno jejich jakékoli šíření nebo poskytování třetím osobám, včetně pozměňování nebo kopírování obsahu (nebo jeho části) pro vlastní potřebu, nebo pro jakékoliv jiné komerční využití, bez souhlasu autora. Kupující odpovídá prodávajícímu za újmu, kterou porušením práv na ochranu autorského díla způsobí.