KARTY A SKLÁDANKY

Kategorie nabízí množství karet a jednoduchých skládanek. Najdete zde oblíbené třísložkové karty, které jsou hojně využívané nejen v montessori pedagogice. Představují 3 sady karet, jedna sada je složena z obrázků, druhá z popisků a třetí obsahuje obrázek i popis. Děti tak mohou pracovat samostatně s případnou chybou bez zásahu rodiče nebo učitele. Naše třísložkové karty pokrývají množství témat, od poznávání zvířat, rostlin, emocí a lidského těla až po různé nástroje.

Další karty podporují pochopení posloupnosti a souvislostí. Děti k sobě přiřazují například obrázky ze známých pohádek. Začínající čtenáři k sobě mohou přiřazovat obrázky a jejich počáteční písmeno nebo celý název.

Obrázkové skládanky mají různou obtížnost, od těch nejjednodušších pro nejmenší až po složitější skládání obrázků podle písmen.

Speciálním produktem v této kategorii jsou životní cykly zvířat, rostlin a člověka v kolečku. 

Upozornění!

Učební obrázkové pomůcky, užívány dětmi mladší tří let, by měly být používány pod dozorem rodiče! Pomůcky obsahují malé části (suché zipy, korálky atd.), které nejsou vhodné pro dítě do tří let. 

Výuková pomůcka není hračka a při práci s ní je nutný dohled dospělého. Nevztahuje se na ni nařízení vlády č.86/2011 Sb.

Prosíme o respektování autorských práv!

Produkty podléhají právní ochraně dle autorského zákonu. Je zakázáno jejich jakékoli šíření nebo poskytování třetím osobám, včetně pozměňování nebo kopírování obsahu (nebo jeho části) pro vlastní potřebu, nebo pro jakékoliv jiné komerční využití, bez souhlasu autora. Kupující odpovídá prodávajícímu za újmu, kterou porušením práv na ochranu autorského díla způsobí.