KARTY A SKLÁDANKY

Najdete zde oblíbené třísložkové karty, které jsou hojně využívané i v montessori pedagogice. Děti tak mohou pracovat samostatně s případnou chybou bez zásahu rodiče nebo učitele. Karty mají spoustu témat - poznávání různých nástrojů, zvířat, rostlin, emocí a lidského těla.

Obrázkové kartičky podporují pochopení posloupnosti a souvislostí

Skládanky mají různou obtížnost od nejjednodušších obrázků rozdělených na dvě části až po složitější skládání slov podle obrázků.

Speciálním produktem v této kategorii jsou životní cykly zvířat, rostlin a člověka v kolečku. 

Upozornění!

Učební obrázkové pomůcky, užívány dětmi mladší tří let, by měly být používány pod dozorem rodiče! Pomůcky obsahují malé části (suché zipy, korálky atd.), které nejsou vhodné pro dítě do tří let. 

Výuková pomůcka není hračka a při práci s ní je nutný dohled dospělého. Nevztahuje se na ni nařízení vlády č.86/2011 Sb.

Prosíme o respektování autorských práv!

Produkty podléhají právní ochraně dle autorského zákonu. Je zakázáno jejich jakékoli šíření nebo poskytování třetím osobám, včetně pozměňování nebo kopírování obsahu (nebo jeho části) pro vlastní potřebu, nebo pro jakékoliv jiné komerční využití, bez souhlasu autora. Kupující odpovídá prodávajícímu za újmu, kterou porušením práv na ochranu autorského díla způsobí.