Co by měl umět předškolák?

19.03.2023

Předškolní věk je klíčovým obdobím pro rozvoj důležitých dovedností a schopností u dětí. Je to období, kdy se učí základům čtení, psaní, matematiky a také rozvíjejí svou jemnou a hrubou motoriku. 

Pro mnohé rodiče je vyvrcholením tohoto období zápis do školy. Rodiče mají v tomto období často potřebu děti srovnávat, zjišťovat, jak vlastně na tom jsou a případně honem rychle dohánět to, co ještě neumí. 

Sepsala jsem proto pro vás základní výčet věcí, které by děti podle mne měly zvládnout. Ale ještě než začnete číst a odškrtávat si v hlavě pomyslný seznam, zastavte se a uvědomte si, že každé dítě je jiné. Každé má své tempo, své silné i slabé stánky. Buďte hrdí na vše, co již nyní zvládá a určitě toho není málo! 


1. Řečové dovednosti - předškolní děti by měly být schopny vyjádřit své myšlenky a potřeby slovy.

2. Sociální dovednosti - děti by měly mít základ sociálních dovedností, jako je spolupráce a interakce s ostatními.

3. Jemná motorika - děti by měly být schopny psát, kreslit, stříhat a skládat.

4. Koncentrace - děti by měly být schopny se soustředit na úlohu a dokončit ji.

5. Hrubá motorika - děti by měly být schopny běhat, skákat, lézt a chytat míče.

6. Nezávislost - děti by měly být schopny se oblékat, jíst a umýt si ruce samy.

7. Kreativita - děti by měly být schopny tvořit a vyjadřovat se prostřednictvím malování, pohybu a hudby.

8. Pozornost - děti by měly být schopny poslouchat, sledovat a reagovat na pokyny učitele.

9. Časová posloupnost - děti by měly být schopny logicky poskládat děj, tak aby dával smysl.

10. Paměť - děti by měly být schopny si pamatovat slova, základní informace a souvislosti.

11. Schopnost řešit problémy - děti by měly být schopny řešit jednoduché problémy.

12. Schopnost učit se - děti by měly být schopny a hlavně by měly chtít učit se nové věci a zlepšovat své dovednosti a znalosti.


Podle mne jsou totiž důležitější právě ty schopnosti, které dítěti pomohou nové znalosti ve škole získávat než to, že nám ještě před nástupem do školy zvládne odříkat celou abecedu zpaměti :)

Souhlasíte? 


Jak to vnímáte vy? Napište mi do komentáře :)