Třísložkové karty

07.05.2023

V montessori pedagogice se často setkáváme s pojmem třísložkové karty. Karty mají využití nejen doma, ale i ve školách a školkách. Víte co to je a jak s nimi pracovat?

Jak už asi tušíte podle názvu, třísložkové karty se skládají ze 3 částí: karty s obrázkem, karty s textem a karty, kde je text i obrázek dohromady. Karta s obrázkem a textem se používá jako kontrolní, čímž dáváme dítěti možnost samostatné práce s chybou, bez zasahování učitele nebo rodiče.


U nejmenších dětí není třeba pracovat se všemi částmi karet. Úplně jim stačí jen jedna karta s obrázkem. Dětem představíme, co na obrázku je a rozšiřují si tak slovní zásobu. 

Děti, které se začínají zajímat o písmenka, čtení a psaní, se mohou díky kartičkám zdokonalovat. Přiřazují karty s názvy ke kartám s obrázky a jako kontrola jim slouží karta, kde je obrázek i s názvem.

Takto napsané to může znít složitě, ale věřte mi, že není :)


Práce s třísložkovými kartami podle věku

Nejmenší děti

Třísložkové karty můžeme dětem představit již okolo jednoho roku. V tomto věku se zaměříme hlavně na rozvoj zrakového vnímání a rozvoj slovní zásoby a k tomu bude stačit pouze karta s obrázkem. Začínáme s nejjednodušími tématy (zvířata, předměty denní potřeby, oblečení dopravní prostředky apod. ) Do začátku je důležité nachystat maximálně 3 kartičky. Až se děti seznámí s těmito 3 předměty, můžeme postupně přidávat.

Činností, která děti baví je přiřazování kartiček k reálným předmětům v domácnosti. Máte doma sbírku zvířecích postaviček? Tak je využijte a nechte děti přiřazovat postavičky ke kartám. Stejně můžete postupovat i s předměty denní potřeb - lžička, talíř, naběračka, utěrka, budík …

Pokud již dítě začíná mluvit, můžete se zaměřit na rozšíření slovní zásoby formou třístupňové lekce: pojmenování - rozpoznání - ověřování.

Pojmenování = TO JE …

  • Dáme před dítě kartičky (maximálně 3) a ty pojmenováváme: "To je …." Takto dítě seznámí se všemi vyloženými kartičkami.

Rozpoznání = UKAŽ MI …

  • Vyskládáme před dítě kartičky a vyzveme ho: "Ukaž mi… . " Pokud si dítě již spojilo název s obrázkem ukáže nám správnou kartu. Pokud ne vrátíme se k předchozímu kroku.

Ověřování = CO JE TO?

  • Vyslovíme otázku "Co je to?" a ukážeme na předmět, který má pojmenovat. Pokud si dítě vytvořilo asociaci a již dokáže mluvit, odpoví nám název předmětu. Pozor, u malých dětí dochází hlavně u zvířat, že častěji vysloví jejich zvuk :)

Pozn. není potřeba, aby jste všechny 3 fáze s dětmi prošli hned za sebou. Důležitější je, aby si vše postupně správně zafixovalo.

Děti ve školce a předškoláci

Okolo 4 let se děti začínají zajímat o písmena a mají touhu začít číst. V tomto období můžete začít využívat všechny 3 části třísložkových karet.

Děti mají za úkol při práci s kartami poskládat k sobě kartu s obrázkem a textem a k ní správně přiřadit kartu s textem a kartu s obrázkem. Spojuje si tak v hlavě, jak slovo vypadá napsané i když ho ještě neumí přečíst. Teprve později začne rozlišovat jednotlivá písmena. Ze začátku je vhodné předměty na kartách dětem pojmenovávat, aby si zafixovalo správný tvar slova na kartě.

Dva základní způsoby jak karty přiřazovat

  1. Vyložíte karty s obrázkem i textem a k ním bude dítě párovat karty se samostatným obrázkem a karty se samostatným textem. K této činnosti ještě nepotřebuje umět číst, protože text páruje s textem na kartě.

  2. Vyložíte karty pouze s obrázkem a k nim dítě páruje karty se samostatným textem. K této činnosti již musí umět dítě číst. Následně si dítě svoji práci zkontroluje třetí kartou, která obsahuje obrázek i text.

Zaujala vás práce s třísložkovými kartami? Celou naši nabídku karet najdete zde: TŘÍSLOŽKOVÉ KARTY