MATERIÁL NA TVOŘENÍ

Materiál na tvoření můžete využít při vlastní výrobě aktivit, které vám zašleme v PDF. Budou se vám hodit samolepicí suché zipy, ty využíváme u většiny pracovních listů. U některých používáme magnety, můžete si vybrat z jednotlivých magnetek nebo zakoupit celou magnetickou folii a nastříhat si ji.

Na ukládání pracovních listů jsou nejlepší pořadače. Aktivity tak máte na jednom místě a nemusíte se bát, že se vám poztrácejí.

Upozornění!

Učební obrázkové pomůcky, užívány dětmi mladší tří let, by měly být používány pod dozorem rodiče! Pomůcky obsahují malé části (suché zipy, korálky atd.), které nejsou vhodné pro dítě do tří let. 

Výuková pomůcka není hračka a při práci s ní je nutný dohled dospělého. Nevztahuje se na ni nařízení vlády č.86/2011 Sb.

Prosíme o respektování autorských práv!

Produkty podléhají právní ochraně dle autorského zákonu. Je zakázáno jejich jakékoli šíření nebo poskytování třetím osobám, včetně pozměňování nebo kopírování obsahu (nebo jeho části) pro vlastní potřebu, nebo pro jakékoliv jiné komerční využití, bez souhlasu autora. Kupující odpovídá prodávajícímu za újmu, kterou porušením práv na ochranu autorského díla způsobí.