Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy

(pouze pro účely odstoupení Spotřebitelem dle čl. V)


Oznámení o odstoupení od smlouvy

Adresát: .............................................

Oznamuji, že tímto odstupuji od smlouvy o nákupu zboží ......................................

Číslo objednávky nebo faktury ......................................

Datum obdržení .....................................

Jméno a příjmení Spotřebitele .............................

Adresa Spotřebitele .......................

Podpis Spotřebitele .......................................

Datum ..................................