PÍSMENA - SLABIKY (pdf)

Aktivita obsahuje celkem 40 obrázků rozdělených vždy po 8 do různých skupin.

Jednotlivé skupiny jsou:
• slova dvouslabičná
• slova tříslabičná
• slova složená ze 3, 4 nebo 5 písmen.
Každá skupina má pro větší přehlednost jiné barevné označení.

50,00 Kč